Ashes | Dem Haters | I Know What I Am | Te Quiero Ama | Me And My Radio | Renaissance Man | ROCKSTAR | If Youre over Me (Remix) |

Исполнитель - BULDOG | Песня - Do Generałów

Warczy, straszy, groźnie ściąga brwi,
Рычит, пугает, страшно хмурит брови,
Byle generalisko, obwieszone gwiazdami.
Бывший генералишка, обвешанный звездами.
Pamiętajcie, że tutaj — My,
Помните, что здесь — Мы,
Zamyśleni przechodnie,
Задумчивые прохожие,
My jesteśmy tu generałami!
Мы здесь генералы!


Nonszalancja, pompa, szlify, szyk,
Бесцеремонность, пышность, погоны, шик,
Tajemnice sztabowe, adiutanci, bale,
Тайны штабов, адъютанты, балы,
Słówko rzuci — i robi się krzyk:
Слово бросит — и раздается крик:
"Dziękujemy! Panie generale!"
Благодарим! Господин генерал!


Bierzcie ze mnie przykład: chodzę skromnie,
Берите с меня пример: я хожу скромно,
A mam władzę, panowie, że ho-ho!
А у меня есть власть, господа, что хо-хо!
- Cały wielki świat należy do mnie!
- Весь большой мир принадлежит мне!


A mam władzę panowie, że ho-ho,
А у меня есть власть, господа, что хо-хо,
Cały wielki świat należy do mnie.
Весь большой мир принадлежит мне.


A mam władzę panowie,że ho-ho,
А у меня есть власть, господа, что хо-хо,
Cały wielki świat należy do mnie.
Весь большой мир принадлежит мне.


Nie dosłuży się żaden z was
Никто из вас не дослужится
Do tej rangi — Wolnego Poety!
До ранга Свободного Поэта!
Bóg nie rzuci wam takich gwiazd
Бог не бросит вам таких звезд
Na mundury i na epolety!
На мундиры и эполеты!


Nie powierzy wam żaden sztab
Вам не доверят ни один штаб
Naszych słodkich i strasznych sekretów!
Наших сладких и страшных тайн!
Nie znajdziecie na żadnej z map
Вы не найдете ни на одной из карт
Tajemniczej ojczyzny poetów!
Таинственной Родины поэтов!


Wam — czerwone wyłogi za rzeź,
Вам — красные обшлаги за бойню,
Za morderstwo, gwałty i pożogi!
За убийство, изнасилования и пожары!
My — do serca rozdzieramy pierś:
Мы — до сердца раздираем грудь:
Takie mamy szkarłatne wyłogi!
Такие у нас багряные обшлаги!


My do serca rozdzieramy pierś,
Мы — до сердца раздираем грудь:
Takie mamy szkarłatne wyłogi.
Такие у нас багряные обшлаги!


My do serca rozdzieramy pierś,
Мы — до сердца раздираем грудь:
Takie mamy szkarłatne wyłogi.
Такие у нас багряные обшлаги!


Z armat waszych — pocisków grad
Из ваших пушек — снарядов град
Śmierć i dym zostawia, bomb Miotacze!
Смерть и дым оставляет, бомб метатели!
Ale życiem i ogniem
Но жизнью и огнем
Nawet za tysiąc lat
Даже через тысячу лет
Będą pękać naszych słów kartacze!
Будут взрыватьсях наших слов картечи!


Więc przestańcie udawać lwy,
Так что перестаньте притворяться львами,
Śmieszni ludzie, obwieszeni gwiazdami.
Смешные люди, обвешанные звездами.
Pamiętajcie, że tutaj — My,
Помните, что здесь — Мы,
Zamyśleni przechodnie,
Задумчивые прохожие,
My jesteśmy tu generałami.
Мы здесь генералы.


Pamiętajcie,że tutaj — My,
Помните, что здесь — Мы,
Zamyśleni przechodnie,
Задумчивые прохожие,
My jesteśmy tu generałami.
Мы здесь генералы.


Takie mamy szkarłatne wyłogi,
Такие у нас багряные обшлаги,
My do serca rozdzieramy pierś!
Мы до сердца разрываем грудь!
Takie mamy szkarłane wyłogi,
Такие у нас багряные обшлаги,
My do serca rodzieramy pierś!
Мы до сердца разрываем грудь!
Takie mamy szarłatne wyłogi,
Такие у нас багряные обшлаги,
My do serca rodzieramy pierś!
Мы до сердца разрываем грудь!
Takie mamy szkarłatne wyłogi.
Такие у нас багряные обшлаги.

1 — Или армейское построение в ряд.

Рейтинг песни: 9.39/10

Дата публикации текста: 17.01.2021 в 06:26