Ce Que Jai Vu Ce Que Je Vois | I Want You | Beggar for the Blues | Kuin Ikuinen | Sex (With My Ex) | Neon Bible | Shes Humming a Tune | Romance Is Dead | So What!

Исполнитель - Strachy Na Lachy | Песня - BTW

Mamy tylko siebie, wielką mamy moc.
У нас есть только мы, у нас великая сила.
Ciała nasze diabłom zaprzedane.
Наши тела дьяволам распроданы.
Mamy tylko siebie, wielką mamy moc.
У нас есть только мы, у нас великая сила.
Święty bałagan i błogosławiony zamęt.
Святой беспорядок и благословенная растерянность.
Mamy tylko siebie, wielką mamy moc.
У нас есть только мы, у нас великая сила.
Czasami starczy tylko splunąć na szczęście.
Иногда достаточно только сплюнуть на счастье.
Spojrzymy sobie w oczy, będziemy wiedzieć więcej.
Мы посмотрим друг другу в глаза, мы узнаем больше.


Ja to w sobie zapominam czasem,
Я иногда забываю это в себе,
Czasem w sobie zapominam, że
Иногда я забываю в себе, что
Ja to w sobie zapominam czasem,
Я иногда забываю это в себе,
A wtedy
А тогда
Przed tobą wtedy stanę sam na rękach,
Перед тобой тогда я стану сам на руках,
I jeden Bóg To Wie.
И один Бог это знает.


Mamy tylko siebie, wielką mamy moc.
У нас есть только мы, у нас великая сила.
To jest nasz spisek i nasza sekretna zmowa.
Это наш заговор, наш тайный заговор.
Mamy tylko siebie, wielką mamy moc.
У нас есть только мы, у нас великая сила.
Dwa nie wysłane listy, trzy nie napisane słowa.
Два неотправленных письма, три ненаписанных слова.
Mamy tylko siebie, wielką mamy moc.
У нас есть только мы, у нас великая сила.
Strachom i lachom i na przekór wrogom.
Страхам и ляхам и наперекор врагам.
Jesteśmy tu sufitem, jesteśmy tu podłogą.
Мы здесь потолок, мы здесь пол.


Ja to w sobie zapominam czasem,
Я иногда забываю это в себе,
Czasem w sobie zapominam, że
Иногда я забываю в себе, что
Ja to w sobie zapominam czasem,
Я иногда забываю это в себе,
Czasem w sobie zapominam, że...
Иногда я забываю в себе, что ...
A wtedy
А потом
Przed tobą wtedy stanę sam na rękach,
Перед тобой тогда я стану сам на руках,
I jeden Bóg To Wie.
И один Бог это знает.


Bóg to jeden wie,
Бог это один знает,
Jeden Bóg to wie,
Один Бог это знает,
Jeden Bóg to wie, to nie jest wszystko jedno.
Один Бог это знает, это не одно и то же.
Bóg to jeden wie, mnie nie jest wszystko jedno.
Бог это один знает, мне это не все равно.

Рейтинг песни: 7.40/10

Дата публикации текста: 17.01.2021 в 22:40